Een soort van corrector

Sorteren, het moet snel gebeuren en het liefst met een zo hoog mogelijke capaciteit. Het snel verwerken van die grote massa’s brengt onoverkoombaar ook een reductie van de nauwkeurigheid met zich mee. De foutmarge wordt dus groter. Bij sommige bedrijven zoveel zelfs dat Antoine van Kasteren, Managing director bij OptiServe, wel wat zag in het omgekeerd sorteren. “De foutmarge bij de optische sorteerders van enkele concullega’s was zodanig dat klanten onze sorteerder, de Xcalibur, aanschaften om in de lijn met defects de goede er tussenuit te schieten. Een soort van corrector dus.”

Beperkte afvalberg

De foutmarge van deze optische sorteerders is volgens Antoine bij sommige producten fors. “Neem nu de fritesindustrie. 1 op de 4 frites die worden uitgeschoten zijn vaak gewoon goed. Met dergelijke foutmarges kan het lonen om op de lijn van het uitgeschoten product omgekeerd te gaan sorteren om terug de goede frietjes er uit te halen.” Dat de foutmarges soms zo hoog zijn, komt volgens Antoine vooral door de luchtstoten die de meeste optische sorteerder geven. “Als een sorteerder een defect opmerkt in de lijn, dan wordt dat product middels een luchtstoot eruit geschoten. Maar vaak is de luchtstoot te grof en moet ook de buurman eraan geloven. Dat kan zomaar een goed frietje zijn wat zo op de afvalberg terecht komt. Daarom zijn we dus de goede frieten gaan uitschieten met onze sorteerder in de afvalstroom. Overigens hangt de foutmarge op de hoofdlijn af van het product wat over de transportband gaat. Het kan dus ook 1 op 5 zijn of zelfs 1 op 3.”

Intelligent puffing, ook voor in de hoofdlijn

Het reverse sorteren was een optie voor grote fabrikanten die nog niet direct hun oude sorteerder wilden afschrijven en meer zagen in het aanschaffen van een extra machine om de reststroom nog eens te sorteren. Toch zag Antoine ook op de hoofdlijn kansen voor zijn Xcaliburs. “Dankzij een paar innovatieve technieken zijn onze Xcaliburs immers nauwkeuriger in het uitschieten dan de concurrent. Dat heeft alles te maken met ons gepatenteerd intelligent puffing systeem. De software van onze sorteerders zorgen namelijk dat de producten op de aanvoerband goed van elkaar worden gescheiden, verenkeling heet dat. Door deze verenkeling op de transportband voorkom je immers dat je de buurman mee uitschiet. Daarnaast werken we met een uitschietsysteem dat een luchtstoot van 1-2 milliseconde geeft en daarmee veel nauwkeuriger werkt dan andere luchtuitstootsystemen die vaak teveel lucht gebruiken. Dit systeem komt terug in al onze Xcalibur optische sorteerders en zijn daarmee geschikt voor het reverse sorteren in de reststroom als in het sorteren van de bulk op de hoofdlijn. Dan is het dus niet alleen meer de concurrentie corrigeren maar ook passeren door de implementatie op de hoofdlijn.”

Aardappelen, wortelen en appelen

De afgelopen maanden heeft OptiServe zich vooral gericht op een nog verdere verbetering van dit intelligent puffing. “Een soort van puntjes op de i zetten,” vertelt Antoine. “Dit vooral op basis van de praktijkervaring bij onze klanten. Die ervaring hebben we de afgelopen jaren kunnen verbreden doordat we meer markten hebben ontdekt. We zaten eerst vooral op de aardappelverwerkende industrie en dan nog specifieker de frites. Daar zijn nu ook de chipsfabrikanten bijgekomen maar ook andere producten zoals wortelen en appelen. Dat dit geen bijzaak voor ons is illustreert de introductie van onze Xcalibur 3W wel bij een producent van snackwortelen. Deze machine kan in twee klassen wortelen uitschieten: Eén categorie van wortelen die nog eens door de schraper moeten en één categorie voor rot.”

 

BRON: AGF PRIMEUR 11 – 2020

Download

Laat uw gegevens achter en we sturen u erg snel de gevraagde gegevens op. Heeft u een dringende vraag? Bel ons dan op +31 (0)495 588 510